Disciplines

Grondonderzoek

 • sonderingen
 • boringen hand en machinaal
 • laboratorium onderzoek. plasticiteit, zeefkromme, zettingen, triaxiaal etc.
 • funderingsonderzoek. vaststellen aanwezige type fundering / paallengte / strookbreedte en kwaliteit houten fundering.

Funderingstechniek

 • Paalwapeningsberekeningen
 • Doorsnedeberekeningen van onder andere schroefinjectiepalen inclusief kop-oplossingen.
 • Tijdelijke en definitieve constructies.
 • Ontwikkeling van paalsystemen (SIP, DPA, CP-Pile, HGB)

Geotechniek

 • Ontwerp VO en DO van geotechnische constructies waaronder; palen, fundering op staal, damwanden
 • Bouwput advies
 • Bemalingsadvies
 • Zettingsprognoses
 • Trillingspredicties
 • Advies bij gebreken en/of schade gevallen
 • Advies en ontwikkeling van geotechnische meetsystemen

Heibegeleding

Door middel van heitoezicht zorgen wij ervoor dat het heiwerk soepel en goed verloopt, hierdoor kunnen vertraging en extra kosten voorkomen worden.
Gedurende het heiwerk voorzien wij dagelijks de diverse partijen van een objectieve registratie en controle. Onze opzichters zien erop toe dat het heiwerk conform het palenplan en Cur Aanbeveling 114 “Toezicht op realisatie van paalfunderingen” en/of specifieke afspraken uit de heibespreking,wordt uitgevoerd.
Bij calamiteiten wordt direct contact opgenomen met de constructeur en betrokken partijen, om tot een praktische oplossing te komen.

Metingen

 • Advies veiligheid en/of inspecties bouwplaats
 • Trillingsmetingen
 • akoestische paalcontrole
 • plaatdrukproeven
 • paalbelastingsproeven, test n.a.v. akoestische meting tot geschiktheids en volledige beproevingen om paalklasse factoren vast te stellen.