Disciplines

Ons werkgebied bestrijkt onder andere de volgende disciplines:

GEOTECHNIEK

 • Grondonderzoek
 • Ontwerp VO en DO van geotechnische constructies waaronder; palen, fundering op staal, damwanden
 • Zettingsprognoses
 • Trillingspredicties
 • Advies veiligheid en/of inspecties bouwplaats
 • Advies bij gebreken en/of schade gevallen
 • Advies en ontwikkeling van geotechnische meetsystemen

FUNDERINGSTECHNIEK

 • Paalwapeningsberekeningen
 • Doorsnedeberekeningen van onder andere schroefinjectiepalen inclusief kop-oplossingen.
 • Tijdelijke en definitieve constructies.
 • Ontwikkeling van paalsystemen (SIP, DPA, CP-Pile, HGB)