Funderingstechniek

Behalve advies met betrekking tot de fundering adviseren wij tevens ten behoeve van de uitvoering met betrekking tot de detaillering van de palen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de steeds vaker voorkomende horizontale belastingen en momenten op palen, de groeiende hoeveelheid normatieve eisen en specialistische paalsystemen.
Read More…

Waarom GrondGrip?

Onze dienstverlening speelt zich grotendeels af onder de grond. Daar zit onze kennis en kunde. Grip op Grond. Onze naam zegt het al. Gespecialiseerd, maar wel met heldere bovengrondse blik. Het samenspel fundering met de bovenliggende constructie is essentieel. Onze jarenlange ervaring heeft een prijs en is na afronden van een project blijvend verborgen. Door ons vanaf de ontwerRead More…