Monitoring

Team monitoring heeft veel ervaring in akoestische metingen, trillingsmetingen, belastingproeven, plaatdrukproeven en hei-boorbegeleiding. Interactie tussen de geotechnici en meettechnici werkt kennis verhogend waardoor snel geacteerd kan worden bij eventuele problemen.Read More…