HamroClass Preloader

Waarom GrondGrip?

Onze dienstverlening speelt zich grotendeels af onder de grond. Daar zit onze kennis en kunde. Grip op Grond. Onze naam zegt het al. Gespecialiseerd, maar wel met heldere bovengrondse blik. Het samenspel fundering met de bovenliggende constructie is essentieel. Onze jarenlange ervaring heeft een prijs en is na afronden van een project blijvend verborgen. Door ons vanaf de ontwerpfase bij uw project te betrekken kunnen wij u voor en tijdens de daadwerkelijke werkzaamheden adviseren en begeleiden.

Monitoring

Team monitoring heeft veel ervaring in akoestische metingen, trillingsmetingen, belastingproeven, plaatdrukproeven en hei-boorbegeleiding. Interactie tussen de geotechnici en meettechnici werkt kennis verhogend waardoor snel geacteerd kan worden bij eventuele problemen.

Geotechniek

Advies bij (complexe) bouwprojecten. Begeleiding van het complete proces van grondonderzoek, benodigde advisering, prognoses en uitvoering

Funderingstechniek

Behalve advies met betrekking tot de fundering adviseren wij tevens ten behoeve van de uitvoering met betrekking tot de detaillering van de palen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de steeds vaker voorkomende horizontale belastingen en momenten op palen, de groeiende hoeveelheid normatieve eisen en specialistische paalsystemen.

Vakgebieden

Binnen Grondgrip hebben we 3 vakgebieden. Geotechniek Monitoring Funderingstechniek (meer…)

Piletest

Toonaangevend in controle van funderingen. Funderingen moeten absoluut betrouwbaar zijn. Je wilt niet dat de grond onder je voeten wegzakt. (meer…)

Monitoring

Akoestische metingen Bij het aanbrengen van palen kunnen door verschillende invloeden afwijkingen in de paalschacht ontstaan. (meer…)

Neem contact met ons op !