Disciplines

Grondonderzoek

 • Sonderingen
 • Boringen, hand en machinaal
 • Laboratorium onderzoek. Plasticiteit, zeefkromme, zettingen, triaxiaal etc.
 • Funderingsonderzoek. vaststellen aanwezige type fundering / paallengte / strookbreedte en kwaliteit houten fundering.

Funderingstechniek

 • Paalwapeningsberekeningen
 • Doorsnedeberekeningen van onder andere schroefinjectiepalen inclusief kop-oplossingen.
 • Tijdelijke en definitieve constructies.
 • Ontwikkeling van paalsystemen (SIP, DPA, CP-Pile, HGB)

Geotechniek

 • Ontwerp VO en DO van geotechnische constructies waaronder; palen, fundering op staal, damwanden
 • Bouwputadvies
 • Bemalingsadvies
 • Zettingsprognoses
 • Trillingspredicties
 • Advies bij gebreken en/of schade gevallen
 • Advies en ontwikkeling van geotechnische meetsystemen
 •  

 

Hei- boorbegeleding

Door middel van hei- boortoezicht zorgen wij ervoor dat het hei- boorwerk soepel en goed verloopt, hierdoor kunnen vertraging en extra kosten voorkomen worden.
Gedurende het hei- boorwerk voorzien wij dagelijks de diverse partijen van een objectieve registratie en controle. Onze opzichters zien erop toe dat het werk conform het palenplan en Cur Aanbeveling 114 “Toezicht op realisatie van paalfunderingen” en/of specifieke afspraken uit de bouwbespreking wordt uitgevoerd.
Bij calamiteiten wordt direct contact opgenomen met de constructeur en betrokken partijen, om tot een praktische oplossing te komen.

Metingen

 • Advies veiligheid en/of inspecties bouwplaats
 • Trillingsmetingen
 • Akoestische paalcontrole
 • Plaatdrukproeven
 • Paalbelastingsproeven, test n.a.v. akoestische meting tot geschiktheid en volledige beproevingen om paalklassefactoren vast te stellen.