Geotechniek

Ten behoeve van de nieuwbouw of aanpassing van een bouwwerk is veelal advisering benodigd t.b.v. de fundering of hulpwerken ten behoeve van de bouw. Wij kunnen u begeleiden in het complete proces van grondonderzoek, de benodigde advisering en prognoses en uitvoering. Hieronder staan enkele van deze elementen benoemd.

Grondonderzoek

 • Sonderingen
 • Boringen, hand en machinaal
 • Laboratorium onderzoek. plasticiteit, zeefkromme, zettingen, triaxiaal etc.
 • Funderingsonderzoek. vaststellen aanwezige type fundering / paallengte / strookbreedte en kwaliteit houten fundering.

Adviezen en Prognoses

 • Ontwerp VO en DO van geotechnische constructies waaronder; palen, fundering op staal, damwanden
 • Bouwputadvies
 • Bemalingsadvies
 • Zettingsprognoses
 • Trillingspredicties
 • Advies bij gebreken en/of schade gevallen
 • Advies en ontwikkeling van geotechnische meetsystemen