Paalwapening voor in de grondgevormde palen.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal aanpassingen geweest in de normering rond in de grond gevormde palen. Mede op basis daarvan hadden enkele gemeenten hun eigen interpretatie darvan vastgelegd in richtlijnen. Sinds novemebr 2021 is er op basis van den regelgeving een notitie opgesteld door het COBC waarin uitleg en duiding wordt gegeven aan de interpretatie van de normen in relatie tot de wpaening en beton samenstelling.

Er is echter nog altijd veel discussie omtrent de benodigde paalwapening en beton t.b.v. de in de grondgevormde palen. Bijvoorbeeld de vervallen voornorm NVN 6724 wordt nog altijd veel aangehaald evenals de gemeentelijke richtlijnen.

In de [Notitie in de grond gevormde palen met grondverwijdering, versie november 2021] zijn de van toepassing zijn de normen weergegeven even als antwoorden van de verschillende normcommissies. Er blijken dus echter nog steeds onduidelijkheden te zijn. Op basis van overleg tussen grondgrip en de COBC commissie hebben wij in onderstaande trachten duidelijk te krijgen waaraan de wapening en beton samenstelling moet voldoen.

Betonsamenstelling

Sterkte klasse

C20/25 – C40/45

Milieuklasse

.

Watercementgehalte

.

Cementgehalte

Het cementgehalte is een de hoeveelheid cement in 1 m3 beton. op basis van de

Wapening

.