Waarom GrondGrip?

Uncategorized

Onze dienstverlening speelt zich grotendeels af onder de grond. Daar zit onze kennis en kunde. Grip op Grond. Onze naam zegt het al. Gespecialiseerd, maar wel met heldere bovengrondse blik.Het samenspel fundering met de bovenliggende constructie is essentieel. Onze jarenlange ervaring heeft een prijs en is na afronden van een project blijvend verborgen.

Door ons vanaf de ontwerpfase bij uw project te betrekken kunnen wij u voor en tijdens de daadwerkelijke werkzaamheden adviseren en begeleiden. Onze kennis van geologie ten aanzien van goed grondonderzoek. Project specifieke advisering; welke fundering is toepasbaar. Eventueel te verwachten problemen ten aanzien van zettingen, schade door trillingen en een veilig begaanbare bouwput voor mens en machine. Begeleiding tijdens de installatie van fundamenten en kwaliteitscontrole achteraf. Het vooraf goed in kaart brengen hiervan draagt bij aan de uiteindelijke kwaliteit. Voorkomt verlies van tijd en daarmee geld.

Daar ligt onze kracht. Een gedegen fundament. Eentje waar je op kan bouwen.