Funderingstechniek

Uncategorized

Behalve advies met betrekking tot de fundering adviseren wij tevens ten behoeve van de uitvoering met betrekking tot de detaillering van de palen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de steeds vaker voorkomende horizontale belastingen en momenten op palen, de groeiende hoeveelheid normatieve eisen en specialistische paalsystemen.